Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia

Pirmoji medinė Daugų Švč. Marijos bažnyčia buvo pastatyta apie 1393 m. Vytauto Didžiojo rūpesčiu.
1858–1862 m. pagal architekto Tomo Tišeckio projektą pastatyta dabartinė mūrinė Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia, kuriai būdingi modifikuoti gotikos, klasicizmo ir baroko stilių bruožai. Joje esama vertingų meno kūrinių. Bažnyčia yra bebokštė (nors projekte bokštai numatyti, tačiau nepastatyti), todėl šalia pastatyta varpinė. 1914–1928 m. bažnyčios klebonu buvo Vasario 16-osios akto signataras Vladas Mironas.