Edukacijos su „Varėnės žirgais”

Norėdami prisidėti prie žirgininkystės populiarinimo Lietuvoje ir jaunosios kartos švietimo apie santykį tarp žirgo ir žmogaus, kviečiame į edukaciją.

Edukacinės programos tikslas yra sukurti artimesnį ryšį tarp kiekvieno jos dalyvio ir žirgo. Į veiklas įeina: žirgo istorijos pristatymas; žirgo kūno kalbos stebėjimas ir analizavimas; supažindinimas su kasdieniais žirgo poreikiais bei žirgininko atsakomybėmis; žirgų maitinimas; žinios apie žirgininkystės pasaulį; žirgo ruošimas žygiui; jodinėjimas žirgais arba pasivažinėjimas vežimu gamtoje.

Programos veiklos ir trukmė gali būti pritaikoma pagal dalyvius.