Pranciškonų vienuolyno liekanos

Pranciškonų vienuolynas pastatytas 1635 – 1650 m. Dvibokštė bažnyčia su 2 aukštų U plano vienuolyno korpusais iškilo Valkininkų vakariniame pakraštyje, už Merkio. Šis renesanso ir baroko architektūros kompleksas tapo svarbiausia miestelio ir apylinkių dominante. 1832 m. vienuolynas panaikintas, jame įkurdintas kariuomenės dalinys. Iki 1867 m.-1868 m. vienuolyno namas buvo pritaikytas kareivinėms. Per II pasaulinį karą Valkininkai stipriai nukentėjo, susprogdintas ir buvęs pranciškonų vienuolynas.