Sienos prisimena Seirijuose

Linos Šlipavičiūtės gatvės meno projektas „Sienos prisimena“, vykdomas nuo 2019 m., sugrąžina Lietuvos miestų ir miestelių žydų atminimą į gatves. Neofreskos yra kuriamos remiantis autentiškomis nuotraukomis ir puošia Vilniaus, Merkinės, Salantų, Utenos, Švėkšnos, Molėtų sienas. Nuo 2023 m. vasaros prie jų prisijungė ir Seirijai. Neofreska sukurta ant pastato, esančio Metelio g. 9, sienos. Vieta pasirinkta neatsitiktinai – šalia stovi buvusi Seirijų amatų mokykla, kurioje 1941 m. rugsėjį iki sušaudymo kelias dienas buvo įkalinti Seirijų žydai.

Seirijai iki II-ojo pasaulinio karo

Seirijų miestelio sienos mena įvairiatautį, sudėtingą ir kintantį gyvenimą. Be lietuvių, lenkų ir vokiečių čia nuo XVIII a. pradžios gyveno ir žydų bendruomenė. Prieš II-ąjį Pasaulinį karą joje buvo apie 1000 žmonių. Žydams priklausė sinagoga, kloizas, mokykla, biblioteka, bankas, teismas, kelios dešimtys krautuvių, čia triūsė amatininkai, veikė lengvosios pramonės dirbtuvės. Virė aktyvus gyvenimas: buvo švenčiamos religinės šventės, vyko kultūros ir sporto renginiai, šurmuliavo turgūs, jomarkai, skambėjo muzika šokių salėse ir gegužinėse, šaltuoju metų laiku – čiuožykloje. Veikė karčemos, cukrainės, viešbutis. Seirijuose kasdien susitikdavo žmonės, kurie skyrėsi tiek gyvenimo būdu, tiek religinėmis pažiūromis, tačiau juos siejo glaudūs ekonominiai ryšiai, darbo santykiai, kultūrinis gyvenimas, visuomeninė veikla.