Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

1893 m. Varėnos geležinkelio stoties gyvenvietėje pastatyta stačiatikių bažnyčia. Ortodoksams grįžus į Rusiją, bažnyčios pastatą už 252 000 markių nupirko aplinkinių kaimų gyventojai, pavertė bažnyčia ir 1920 m. pašventino. Vėliau, lenkų okupacijos metais, pamaldas buvo bandoma laikyti tik lenkų kalba, tačiau lietuviai pareikalavo savo gimtosios kalbos ir kildavo riaušės.